SAG Group
Jazyk

Vieme splniť akékoľvek špecifické požiadavky.  

V SAG Elektrovod platí pravidlo, že najdôležitejší je zákazník.  

Elektromontážne práce

 • rozvodne a transformovne 6kV až 400 kV
 • elektrárne, výrobne tepla a priemyselné komplexy
 • rekonštrukcie, opravy a modernizácie elektrozariadení nn až vvn
 • údržba a opravy elektrických rozvodní
 • kompletné kabeláže nn až vvn
 • inštalácia optických káblov a nadväzných zariadení v rozvodniach vn až vvn
 • rozvádzače nn
 • priemyselné a slaboprúdové elektroinštalácie
 • elektročasti pre tepelné napájače
 • potrubné mosty a energomosty
 • oceľové konštrukcie, aj upravené pozinkovaním
 • riadiace a informačné systémy
 • ochrany, parametrizácia a konfigurácia elektrických ochrán
 • meranie energetických zariadení termokamerou
 • elektrická požiarna signalizácia, protipožiarne systémy, elektrické zabezpečovacie systémy
 • odborné prehliadky, odborné skúšky elektrozariadení a diagnostika
 • uvedenie do prevádzky
 • záručný a pozáručný servis

Kontaktný partner

 • Ing. Milan Ferenc, PhD.
  Riaditeľ divízie elektromontáží
  SAG Elektrovod, a. s.

  Prievozská 4C
  824 66 Bratislava 26
  Slovensko

  Tel:+421 2-502 51 400
  Fax:+421 2-529 61 820

Rýchle odkazy