SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SAG Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Kontakty

Sídlo spoločnosti, adresa

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

Tel.: +421 2 502 51 111
Fax: +421 2 529 61 820
E-mail: sagelektrovod@sag.euGenerálny riaditeľ

Ing. Alexander Kšiňan
Tel.: + 421 2 502 51 100
Fax: + 421 2 529 61 820
E-mail: alexander.ksinan@sag.eu


Riaditeľ divízie elektromontáží

Ing. Milan Ferenc, PhD.
Tel.: + 421 2 502 51 400
Fax: + 421 2 502 51 677
E-mail: milan.ferenc@sag.eu


Riaditeľ divízie elektrických vedení

Ing. Alexander Kšiňan
Tel.: + 421 2 502 51 100
Fax: + 421 2 529 61 820
E-mail: alexander.ksinan@sag.eu


Riaditeľ pre ekonomiku a financie

Bc. Gabriel Szalay
Tel.: + 421 2 502 51 111
Fax: + 421 2 529 61 820
E-mail: gabriel.szalay@sag.eu


Poverená osoba pre styk s verejnosťou

Ing. Jozef Vido, PhD.
Tel.: + 421 2 502 51 326
Fax: + 421 2 529 61 820
E-mail: jozef.vido@sag.eu


Manažér riadenia ľudských zdrojov

Ing. Juraj Ivasuk
Tel.: + 421 2 502 51 600
Fax: + 421 2 529 61 820
E-mail: juraj.ivasuk@sag.eu


Poverená osoba pre environmentálnu oblasť

Ing. Ján Šebesta
Tel.: + 421 905 477 840
E-mail: sebesta.ess@gmail.com


Poverená osoba pre BOZP a PO

Roland Bluska
Tel.: + 421 905 628 709
E-mail: roland.bluska@sag.eu