SAG Group
Jazyk

So spoločnosťou SAG Elektrovod energia nepozná žiadne hranice.  

Váš partner pre energeticko-
technickú infraštruktúru.  

Aktuality

  • Impulz 1-2/2015 

    viac 
  • Výročná správa 2015 

    viac 

Impresum

Za obsah zodpovedá

SAG Elektrovod, a. s.
Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 5058/B

Manažment:

Ing. Tomáš Malatinský, MBA
 (generálny riaditeľ)

Predstavenstvo:
Ralf Keil (predseda)

Ing. Tomáš Malatinský, MBA

Ing. Milan Ferenc, PhD.

Bc. Gabriel SzalayObrázok zdroje:

© womue/ Fotolia.com
© The-Tor/ iStock.com
© TommL/ iStock.com
© diego cervo / Fotolia.com


Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie na týchto internetových stránkach sú nezáväzné. SAG Elektrovod nepreberá za správnosť a úplnosť ich obsahu žiadnu zodpovednosť. Nebude prevzatá žiadna záruka a nebudú prisľúbené žiadne vlastnosti produktu. Z obsahov internetových stránok nevznikajú žiadne právne nároky. Chyby v obsahu budú okamžite po ich zistení korigované. Obsahy internetových stránok nemôžu býť z dôvodu oneskorenej aktualizácie permanentne aktuálne. Obráťte sa proto na nás s otázkami ku stavu, technickým detailom a dostupnosti produktov a služieb. Odkazy (Links) na iné internetové stránky nie sú permanentne kontrolované. Nepreberáme preto žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Sťahovanie dát a softvéru

Firma SAG Elektrovod neručí za bezchybnosť dát a softvéru, ktoré je možné z internetových stránok stiahnuť. Softvér je firmou SAG Elektrovod kontrolovaný na výskyt vírov. Po stiahnutí však presto doporučujeme skontrolovať dáta a softvér vždy najnovším antivírovým programom.

Autorské práva a iné zvláštne ochranné práva

Obsah týchto internetových stránok je chránený autorskými právami. Pre nekomerčné a osobné interné použitie sa na jednom počítači smie uložiť jedna kópia informácií internetových stránok. Grafiky, texty, logá, obrázky atď. sa môžu sťahovať, rozmnožovať, kopírovať, meniť, zverejňovať, odosielať, prenášať alebo inou formou používať len s písomným súhlasom firmy SAG Elektrovod. Pri uvedených názvoch produktov a firiem môže ísť o zaregistrované ochranné známky alebo značky. Neoprávnené použitie môže viesť k nárokom na odškodnenie.

SAG Elektrovod

Sídlo spoločnosti

Prievozská 4C
824 66 Bratislava 26
Slovensko

Tel.: +421 2-502-51-111
Fax: +421 2-529-61-820